کادونا گاری دار

 • هشت قالبه : تولید ۸ عدد بلوک ۱۵ در هر کورس
 •  توان برق مصرفی : ۲۲۰ – ۳۸۰ ولت
 • حرکت دستگاه به صورت خودکار
 • سیستم هیدرولیک با ۳ اهرم
 • مجهز به ویبره دو طرفه
 • مجهز به قطع کن اتوماتیک
 • ظرفیت تولید : ۵۰۰۰ محصول در روز
 • مزیت ویژه این دستگاه دارای گاری حمل ملات بر روی قلب و تولید انواع بلوک می باشد.
 • قدرت ویبره : ۱۰۸ کیلونیوتن
 • دارای ویژگی پر کردن یکنواخت قالب
 • قدرت پرس و سرعت عمل در تولید دو برابر
 • هشت قالبه : تولید ۸ عدد بلوک ۱۵ در هر کورس
 •  توان برق مصرفی : ۲۲۰ – ۳۸۰ ولت
 • حرکت دستگاه به صورت خودکار
 • سیستم هیدرولیک با ۳ اهرم
 • مجهز به ویبره دو طرفه
 • مجهز به قطع کن اتوماتیک
 • ظرفیت تولید : ۵۰۰۰ محصول در روز
 • مزیت ویژه این دستگاه دارای گاری حمل ملات بر روی قلب و تولید انواع بلوک می باشد.
 • قدرت ویبره : ۱۰۸ کیلونیوتن
 • دارای ویژگی پر کردن یکنواخت قالب
 • قدرت پرس و سرعت عمل در تولید دو برابر