کادونا جدول زن

 • جریان برق مصرفی : ۲۵ آمپر ۳ فاز
 • ویبره ها از نوع فرکانس ورتیکال روغنی
 • الکترو موتور : حفاظت شده توسط بی متال
 • پمپ هیدرولیک : با قدرت ۲۰۰ بار
 • الکترو سیستم هدرولیک: ۳ کیلو وات با دور ۱۴۴۷
 • قابلیت کنترل میزان حرکت بعد از تولید
 • دارای فرمان برقی
 • قطع کن ویبره اتومات
 • تولید : ۲۰۰۰ محصول در روز
 • جریان برق مصرفی : ۲۵ آمپر ۳ فاز
 • ویبره ها از نوع فرکانس ورتیکال روغنی
 • الکترو موتور : حفاظت شده توسط بی متال
 • پمپ هیدرولیک : با قدرت ۲۰۰ بار
 • الکترو سیستم هدرولیک: ۳ کیلو وات با دور ۱۴۴۷
 • قابلیت کنترل میزان حرکت بعد از تولید
 • دارای فرمان برقی
 • قطع کن ویبره اتومات
 • تولید : ۲۰۰۰ محصول در روز