پیوسینگ تک پاکته 5470

 • زمان تولید: در هر کورس ۱ دقیقه
 • ابعاد میز : 115×۹۰ سانتی متر
 • ارتفاع قالب : ۳۰ سانتی متر به صورت دکمه های برقی
 •  قابلیت کنترل به صورت هیدرولیکی
 • نوع تولید سنگ فرش جدول بلوک دیواری
 • قابلیت تنظیم ویبره به عرض و طول
 • هیدرولیک
 • ظرفیت تولید : ۲۰۰۰ محصول در روز
 • تک پاکته
 • ابعاد دستگاه حدودا ۴٫۵×۱٫۸×۳٫۱۰ متر
 • زمان تولید: در هر کورس ۱ دقیقه
 • ابعاد میز : 115×۹۰ سانتی متر
 • ارتفاع قالب : ۳۰ سانتی متر به صورت دکمه های برقی 
 • قابلیت کنترل به صورت هیدرولیکی
 • نوع تولید سنگ فرش جدول بلوک دیواری
 • قابلیت تنظیم ویبره به عرض و طول
 • هیدرولیک
 • ظرفیت تولید : ۲۰۰۰ محصول در روز
 • تک پاکته
 • ابعاد دستگاه حدودا ۴٫۵×۱٫۸×۳٫۱۰ متر