وت پرس سه ایستگاهه

 • ۲۰۰ الی ۶۰۰ تن پرس هیدرولیک
 • قول وكيوم
 • سیستم تخلیه اتوماتیک
 • ابعاد قالب : ۵۰×۱۰۰ سانتی متر
 • قالب های ضد سایش
 • زمان تولید: در هر کورس ۳۰ ثانیه
 • ظرفیت تولید : ۵۲۰ محصول در ۸ ساعت کاری ابعاد ماشین : ۳٫۹٫۸۳٫۸ متر
 • ۲۰۰ الی ۶۰۰ تن پرس هیدرولیک
 • قول وكيوم
 • سیستم تخلیه اتوماتیک
 • ابعاد قالب : ۵۰×۱۰۰ سانتی متر
 • قالب های ضد سایش
 • زمان تولید: در هر کورس ۳۰ ثانیه
 • ظرفیت تولید : ۵۲۰ محصول در ۸ ساعت کاری ابعاد ماشین : ۳٫۹٫۸۳٫۸ متر