وت پرس تک ایستگاهه

 • پرس هیدرولیکی پرقدرت ۳۰۰ تنی
 • سیستم وکیوم ۰٫۶ بار
 • ظرفیت تولید : 4۰۰ عدد جدول فیلتری در روز
 • زمان تولید : 4۰ ثانیه برای جدول ۸۰×۵۰ سانتی متری
 • بارگذاری به صورت روبات وکیومی
 • قابلیت تولید انواع کف پوش و جدول
 • سیستم برقی پی ال سی
 • تزریق ملات به صورت حجمی قابل تنظیم
 • لوازم برقی و هیدرولیک با مارک اروپایی
 • پرس هیدرولیکی پرقدرت ۳۰۰ تنی
 • سیستم وکیوم ۰٫۶ بار
 • ظرفیت تولید : 4۰۰ عدد جدول فیلتری در روز
 • زمان تولید : 4۰ ثانیه برای جدول ۸۰×۵۰ سانتی متری
 • بارگذاری به صورت روبات وکیومی
 • قابلیت تولید انواع کف پوش و جدول
 • سیستم برقی پی ال سی
 • تزریق ملات به صورت حجمی قابل تنظیم
 • لوازم برقی و هیدرولیک با مارک اروپایی