میکسر گرد

 • قدرت موتور ۱۵ اسب بخار
 • چرخش پاروها به صورت دورانی
 • ظرفیت تولید نیم متر مکعب
 • تخلیه از پایین
 • بارگیری دستی
 • گیربکس طراحی و ساخت شده توسط شرکت سیلان
Category:
 • قدرت موتور ۱۵ اسب بخار
 • چرخش پاروها به صورت دورانی
 • ظرفیت تولید نیم متر مکعب
 • تخلیه از پایین
 • بارگیری دستی
 • گیربکس طراحی و ساخت شده توسط شرکت سیلان