میکسر وان شفت

 • دستگاه فوق العاده پر قدرت
 • با پاروهای ضد سایش ۶۱ راکول
 • حرکت پره ها به صورت مارپیچ
 • بارگیری و تخلیه به طور اتوماتیک
 • ظرفیت ۰٫۸ متر مکعب
 • گیربکس ساخت آلمان
Category:
 • دستگاه فوق العاده پر قدرت
 • با پاروهای ضد سایش ۶۱ راکول
 • حرکت پره ها به صورت مارپیچ
 • بارگیری و تخلیه به طور اتوماتیک
 • ظرفیت ۰٫۸ متر مکعب
 • گیربکس ساخت آلمان