میکسر توئین شفت

 • موتور با قدرت ۵۰ اسب بخار
 • ظرفیت ۲ متر مکعب
 • گیربکس خورشیدی با برند آلمانی
 • شفتها سنکرون به ضخامت ۸۰ میلی متر
 • سیستم روغن کاری اتوماتیک
 • افزودن مواد اولیه بصورت اتوماتیک
 • پاروهای ضد سایش
 • قابلیت تنظیم دور پاروها به وسیله فولی
Category:
 • موتور با قدرت ۵۰ اسب بخار
 • ظرفیت ۲ متر مکعب
 • گیربکس خورشیدی با برند آلمانی
 • شفتها سنکرون به ضخامت ۸۰ میلی متر
 • سیستم روغن کاری اتوماتیک
 • افزودن مواد اولیه بصورت اتوماتیک
 • پاروهای ضد سایش
 • قابلیت تنظیم دور پاروها به وسیله فولی