سیستم پانل گچی

 • تولید 12 عدد پانل 8*50*66 در هر کورس
 • کورس تولیدی 6 دقیقه
 • شاسی از نوع فولاد آلیاژی
 • قدرت جک اصلی300 تن تا 200 بار
 • سیستم پاورپک به روش ایتالیایی
 • اجزای اصلی: ماردون گچ، دستگاه مادر و همزن
 • تانکر آب با کنترل مقدار آن
 • دارای قالب کروم سخت با سطح صافی فوق العاده بالا
 • تولید 12 عدد پانل 8*50*66 در هر کورس
 • کورس تولیدی 6 دقیقه
 • شاسی از نوع فولاد آلیاژی
 • قدرت جک اصلی300 تن تا 200 بار
 • سیستم پاورپک به روش ایتالیایی
 • اجزای اصلی: ماردون گچ، دستگاه مادر و همزن
 • تانکر آب با کنترل مقدار آن
 • دارای قالب کروم سخت با سطح صافی فوق العاده بالا