رباط قطعه بردار

 • اجزای ربات قطعه بردار شامل شاسی جک ها و 4 عدد راهنما با بوش (راهنماها مجهز به چدن داکتل با سیستم پاورپک هیدرولیکی که در بالای دستگاه قرار دارد)
 • قابلیت چیدمان پالت بر روی هم (پالت دارای تولید را برداشته و در جلوی دستگاه بر روی هم قرار می دهد)
 • الکتروموتور هیدرولیک 5.5 اسب با دور 1470
 • مخزن هیدرولیک مجزا
 • دارای دو عدد شیر برقی برند ترکیه
 • شفت جک ها دو پولیشی کره
 • پوسته جک ها سنگ خورده
 • دارای زنجیر شماره 4 جهت حفظ تعادل ناخنک ها
 • دستگاه خودرو به صورت اتوماتیک
 • شاسی دستگاه ساخته شده از ورق 6 میلی متری خم کاری شده با 4 عدد چرخ فولادی
 • دارای سنسور جهت برداشت پالت و مجهز به تابلو برق مجزا
 • اجزای ربات قطعه بردار شامل شاسی جک ها و 4 عدد راهنما با بوش (راهنماها مجهز به چدن داکتل با سیستم پاورپک هیدرولیکی که در بالای دستگاه قرار دارد)
 • قابلیت چیدمان پالت بر روی هم (پالت دارای تولید را برداشته و در جلوی دستگاه بر روی هم قرار می دهد)
 • الکتروموتور هیدرولیک 5.5 اسب با دور 1470
 • مخزن هیدرولیک مجزا
 • دارای دو عدد شیر برقی برند ترکیه
 • شفت جک ها دو پولیشی کره
 • پوسته جک ها سنگ خورده
 • دارای زنجیر شماره 4 جهت حفظ تعادل ناخنک ها
 • دستگاه خودرو به صورت اتوماتیک
 • شاسی دستگاه ساخته شده از ورق 6 میلی متری خم کاری شده با 4 عدد چرخ فولادی
 • دارای سنسور جهت برداشت پالت و مجهز به تابلو برق مجزا