دستگاه پیوسینگ دو پاکته 5472

 • زمان تولید : در هر کورس ۱ دقیقه
 • ابعاد میز : 90×115 به ارتفاع ۳۰ سانتی متر
 • استفاده از ولو هیدرولیکی
 • قابلیت کنترل به صورت هیدرولیکی
 • نوع تولید سنگ فرش جدول بلوک دیواری
 • ظرفیت تولید : ۳۰۰۰ محصول در روز
 • ابعاد دستگاه حدودا ۱٫۸۸۶×۳٫۲ متر
 • زمان تولید : در هر کورس ۱ دقیقه
 • ابعاد میز : 90×115 به ارتفاع ۳۰ سانتی متر
 •  استفاده از ولو هیدرولیکی
 • قابلیت کنترل به صورت هیدرولیکی
 • نوع تولید سنگ فرش جدول بلوک دیواری
 • ظرفیت تولید : ۳۰۰۰ محصول در روز
 • ابعاد دستگاه حدودا ۱٫۸۸۶×۳٫۲ متر