اس 20

 • دستگاه بلوک ساز با ۵ چرخ جهت حرکت گردشی و درجای دستگاه
 • استفاده از شاسی ۸ میلی متر تنش زدایی شده با سیستم عملکرد مکانیکی و هیدرولیکی
 • زمان تولید : ۳۹ بلوک در یک کورس ۵۰ ثانیه
 • برق مصرفی : ۳۸۰ و ۲۲۰ ولت – آمپر
 • وزن : ۶۵۰۰ کیلوگرم
 • مجهز به ویبره ورتیکال چهار طرفه
 • کلیه قطعات از نوع فولاد آلیاژی
 • مجهز به سیلو به ظرفیت یک متر مکعب برای تغذیه قالب
 • قابلیت تولید در ابعاد و اشکال مختلف
 • ابعاد دستگاه ۳۳۷: ۲۴۵ × ۲۲۸ سانتی متر
 • دارای ریل های یک تکه
 • دارای ۶ عدد راهنما
 • استفاده از جاروب مکانیکی برای جلوگیری از
  دپوی محصول اضافی در جلو و عقب گاری
 • دستگاه بلوک ساز با ۵ چرخ جهت حرکت گردشی و درجای دستگاه
 • استفاده از شاسی ۸ میلی متر تنش زدایی شده با سیستم عملکرد مکانیکی و هیدرولیکی
 • زمان تولید : ۳۹ بلوک در یک کورس ۵۰ ثانیه
 • برق مصرفی : ۳۸۰ و ۲۲۰ ولت – آمپر
 • وزن : ۶۵۰۰ کیلوگرم
 • مجهز به ویبره ورتیکال چهار طرفه
 • کلیه قطعات از نوع فولاد آلیاژی
 • مجهز به سیلو به ظرفیت یک متر مکعب برای تغذیه قالب
 • قابلیت تولید در ابعاد و اشکال مختلف
 • ابعاد دستگاه ۳۳۷: ۲۴۵ × ۲۲۸ سانتی متر
 • دارای ریل های یک تکه
 • دارای ۶ عدد راهنما
 • استفاده از جاروب مکانیکی برای جلوگیری از
  دپوی محصول اضافی در جلو و عقب گاری