اس 12 جی

 • با سیستم عملکرد مکانیکی و هیدرولیکی
 • برق مصرفی : ۳۸۰ و ۲۲۰ ولت
 • ۵ عدد موتور جمعا به قدرت ۱۱٫۵ اسب بخار
 • مجهز به ویبره ۴ طرفه
 • مجهز به سیلو به ظرفیت یک متر مکعب برای تغذیه قالب
 • زمان تولید : ۱۲ عدد بلوک در هر کورس
 • ظرفیت تولید : ۲۰۰۰ عدد جدول در روز
 • قابلیت تولید جدول : ۷۰x۳۰-۵۰x۳۰-4۰×۳۰-۳۰x۳۰
 • با سیستم عملکرد مکانیکی و هیدرولیکی
 • برق مصرفی : ۳۸۰ و ۲۲۰ ولت
 • ۵ عدد موتور جمعا به قدرت ۱۱٫۵ اسب بخار
 • مجهز به ویبره ۴ طرفه
 • مجهز به سیلو به ظرفیت یک متر مکعب برای تغذیه قالب
 • زمان تولید : ۱۲ عدد بلوک در هر کورس
 • ظرفیت تولید : ۲۰۰۰ عدد جدول در روز
 • قابلیت تولید جدول : ۷۰x۳۰-۵۰x۳۰-4۰×۳۰-۳۰x۳۰